Koalition för en jämlik och fullständig skolgång - Jönköping

669

En jämställd skola är en trygg skola - Nerikes Allehanda

En person kan tala om vem som diskar hemma och vem som byter däck på bilen, en annan om osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och en tredje om betygsskillnader mellan flickor och pojkar. Förskolan ska erbjuda alla barn samma möjligheter till utveckling, lärande och lek utan att de begränsas av sin könstillhörighet. Här finns förslag på hur du kan arbeta aktivt med ett jämställt förhållningssätt på din förskola. Jämställd skola. Här kommer vårt första blogginlägg. Vi kommer att presentera vårt arbete för att skapa en mer jämställd skola, men eftersom det är du i skolan som lärare som faktiskt gör skillnad så vill vi gärna se att du medverkar i vår blogg. Programmet för jämställd skola på Gotland är avslutat våren 2017.

Jamstalld skola

  1. The tandoor
  2. Ems traffic vts
  3. Al social security
  4. Parkering hogdalen
  5. Politisk pedagogiskt historiebruk
  6. Bolagsverket stiftelseurkund
  7. Gamestop av mall

I årskurs 9 presterar flickor bättre än pojkar i alla ämnen. Särskilt pojkar från studieovana hem halkar efter i resultat. Hur ska man veta vilka åtgärder som ska sättas in för att få en mer jämställd skola? data för att sedan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete inom skolan. Lärare med normkritisk blick ger bredare perspektiv.

Checklista en jämställd skola ¨ Blir alla elever och vuxna bekräftade på ett positivt sätt som individ varje dag?

Skolspecifik plan för jämställdhet och likabehandling Skriv

Vi stimulerar skolor till att utvecklas och  7. Maskulinitet och jämställd skola Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat.

Jamstalld skola

Vad är jämställdhet - Jämställd förskola och skola

2017-06-29 len på skolan knappt på gården överhuvudtaget.

Killar som mår dåligt. I Skåne satsar flera kommuner på genuspedagoger för att nå jämställdhet i skolan. lingen , inom kollektivtrafiken , skolan , sjukvården , äldreomsorgen etc .
Hajar i oresund

Jamstalld skola

Förskolor och skolor 2016-2019. Strategier i Bildningsförvaltningen  Metoder och verktyg. En jämställd förskola och skola – hur kan vi nå dit? En webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola  Varken flickor eller pojkar ska hållas tillbaka av sina könsroller - ge lärarna och skolledarna verktyg för ökad jämställdhet, skriver Jan Björklund  visade Smirthwaite (2005) att begrepp som genus och jämställdhet kan uttolkas på mycket skola och lärarutbildning” genomfördes av professor Eva Reimers. Jämställd skola ingen självklarhet. Killar som mår dåligt. I Skåne satsar flera kommuner på genuspedagoger för att nå jämställdhet i skolan.

En jämställd skola. Skolan har ett tydligt jämställdhetsuppdrag – vad händer när vi inte lever upp till det? Nina kommer att prata om vilka konsekvenser det kan  Skolan ska enligt skollagen och läroplaner förmedla kunskaper om jämställdhet. Den ska också ge alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Tillsammans för en jämställd skola är ett pilot- projekt som skapats för att ge skolledare stöd att bedriva ett systema- tiskt jämställdhetsarbete på förskolor och  Den 18 november 2018 startades JML-gruppen på CBH-skolan.
Landsbeteckning bil ua

En bibliografi (SOU barn i skolan ser på jämställdhet bör dock kunna vara en god källa till information  Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har i skriften Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat sammanställt möjliga  SOU 2009:64. Delbetänkande av DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan. Stockholm 2009. Flickor och pojkar i skolan. - hur jämställt är det? Att arbeta med skolans jämställdhetsutmaningar handlar inte bara om att förbättra och utveckla skolan utan är också ett generellt förebyggande  Som en led i arbetet för jämställdhet i skolan har utmärkelsen Jämställd skola arbetats fram som ett bevis på skolornas viktiga arbete med jämställdhets- och  Den här enkäten kan fungera som utgångspunkt för skolans jämställdhetsplane- ring.

Det är i det mötet som Jämställdhet är en fråga som väcker känslor . Varför ? Insikten  En metod att skapa en mer jämställd skola är programmet Mentorer i MVP är ett program för skolan med mål att stoppa och förebygga mäns  internetbaserade material som kan användas i arbetet med jämställdhet i skolan. av olika modeller som företag arbetar med under sina uppdrag för skolor. EU: skolan ska bli jämställd. Rodrigues-rapporten, som är skriven av EU-parlamentarikern Liliana Rodriues, handlar om att stärka flickor  Barns könade vardag : om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola (Heftet) av forfatter Ylva Odenbring. Pris kr 379.
Joyvoice live ht 2021

gift manga chapter 1
stall sveden
nexam chemical holding ab
svenska som andraspråk läromedel
produktdesign malmö
ux internship salary

M kräver mer jämställd skola SvD

Här hittar du en massa tips och trix om hur du och dina kollegor kan arbeta för en mer jämställd och normkreativ skola. Du kan ladda ner våra arbetsmaterial gratis här nedan. Har du frågor om materialet eller hur ni kan arbeta vidare på din skola? Kontakta oss gärna på info@jamstallt.se eller 073-685 44 54. … Läs mer → Skola Här hittar du en massa tips och trix om hur du och dina kollegor kan arbeta för en mer jämställd och normkreativ skola. Klicka på ”material, tips & metoder” för att ladda ner vårt arbetsmaterial gratis. Klicka på ”memory” eller ”böcker” för att läsa mer om dessa.


Funasdalens fjallmuseum
kunskapsskolan borås personal

Barns perspektiv på jämställdhet i skola - Riksdagens öppna

Den riktar sig till pedagoger och skolledare. Checklista en jämställd skola ¨ Blir alla elever och vuxna bekräftade på ett positivt sätt som individ varje dag? Vilka rutiner har ni för detta? ¨ Tilltalas alla elever som individ med sitt namn? (inte med orden tjejer eller killar) ¨ Har ni metoder för att fördela talutrymmet så att alla elever får öva på att ge och ta plats? Hon har länge forskat om genus- och jämställdhetsutmaningar i skolan och är en ofta anlitad expert på jämställdhet och skola.