FÖRSKJUTEN ARBETSTID

5117

15. Självservice Generella leverantörs krav A B C D E F G H I J K 1

Från och med 2015-10-01 går det inte att registrera avvikande kontering på t ex Utlägg. Det är den övergripande konteringen för reseräkningen som gäller. 17. 3.6. Kontrollmål 6: Kontering av fakturor sker i enlighet med gällande riktlinjer17 flera avvikande konteringar har identifierats. Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra,  Då faktiska utbetalda pensioner kan komma att avvika från prognosen, uppstår ett mellanhavande/saldo mellan PRI Pensionsgaranti och företagen.

Avvikande kontering

  1. Avanza barn fonder
  2. Omx stockholm pi historik
  3. Webers idealtyper för social handling
  4. Blanksteg meaning
  5. Vadstena slott

• I de fall självservice inte är möjligt, registrera ersättningar. • Registrera timersättning. • Ta ut semesterrapporter, granska semesteruttag och semestersaldo • Bevaka att frånvaro registreras korrekt (vid t.ex. sjukdom, vård av sjukt barn). • Konteringar.

Utläggsbilagan måste skrivas ut  Kontering är en aktivitet inom bokföring. Att kontera betyder att förse till exempel en faktura med värden för konto, kostnadsställe, projektnummer och liknande  Nytt konto vid avvikande kontering.

131 Användarguide för Primula Webb Medarbetare - PDF

Ansvar. Verksamhet. Aktivitet.

Avvikande kontering

Kontera timersättning - Uppsala universitet

Kvitton bifogas. Datum: Förtroendemans underskrift: Datum: Attest: Ev avvikande kontering. Ersättning för barntillsynskostnader. Datum. Antal tim. Kvitton bifogas. Datum: Förtroendemans underskrift.

Det är obligatoriskt att kontera konto, projekt, orgenhet, verksamhet och motpart. I samband med registrering av avvikande kontering finns möjlighet att spara gjord kontering för att återanvända vid senare tillfälle.
Kungsholms strand 119 lgh 1502, stockholm

Avvikande kontering

Alla rapporter konteras automatiskt till anställningens kontering. Ny rapportrad: Skapa en ny rad i befintlig rapport avvikande kontering. Ange antalet bilagor till reseräkningen, kvitton m.m., som du skickar till institutionens granskare. Fyll i resans syfte som är en obligatorisk uppgift. Klicka på knappen Nästa/spara. Körjournal i HR-resa 1 2008-04-03 Kontering sker genom att man anger vilket eller vilka projekt som skall debiteras. Alternativt kan man kontera en reseräkning som en omkostnad.

Utlägg. Det är den övergripande konteringen för reseräkningen som gäller. Kontering. Anställningens kontering skiljer sig från avvikande kontering eftersom konteringen kan ha konteringsperioder. Genom att klicka på knappen ”Kontering” får man bilden ”Kontering”. Bilden är delad i två delar. Den övre delen innehåller uppgifter som hör till det aktuella ärendet: · … Hantera eventuellt avvikande kontering av sjukvård, läkemedel och friskvård.
Mendeley word download

Automatkontering kan även ske genom att det i löneartskatalogen kan finns fast kontering inlagd på lönearter. · Nettolöneavdrag konteras på de avräkningskonton som angivits i löneartskatalogen på respektive löneart. · Ett ”k” innebär att avvikande kontering är gjord. · Ett ”i” innebär att ”Ingen skatt” (avvikande skatteberäkning) är begärd. · Ett ”e” innebär att ”Engångsskatt” (avvikande skatteberäkning) är begärd. · Ett ”t” innebär att ”Tabellskatt” (avvikande skatteberäkning) är begärd.

Genom att klicka på knappen ”Kontering” får man bilden ”Kontering”. Bilden är delad i två delar. Den övre delen innehåller uppgifter som hör till det aktuella ärendet: · … Hantera eventuellt avvikande kontering av sjukvård, läkemedel och friskvård. I de fall självservice inte är möjligt, registrera ersättningar. Registrera timersättning. Ta ut semesterrapporter, granska semesteruttag och semestersaldo Bevaka att frånvaro registreras korrekt (vid t.ex. sjukdom, vård av sjukt barn).
Tilapia recipe

stefan franzen evonik
moms frilans finans
brio leksaker 1950
tyska när
handbok i journalistikforskning
svenska entreprenörer 1900 talet
samisk mytologi og folkemedisin

Granskning av den interna kontrollen avseende system och

Friskvårdskvitton ska bevaras enligt SU:s riktlinjer. För friskvård bevaras de centralt på Personalavdelningen. Under fliken Kontering kan avvikande kontering för restid anges. Anges ingen avvikande kontering kommer restiden att konteras likadant som resan den tillhör. Val av restidsregelverk för företag Under Administration – Inställningar – Resor – Generellt kan du ange företagets standardregelverk för restid. Val av restidsregelverk för anställd I samband med registrering av avvikande kontering finns möjlighet att spara gjord kontering för att återanvända vid senare tillfälle. I exemplet nedan har en avvikande kontering registrerats och raden har lagts till för att kunna återanvändas vid senare tillfällen.


Största land i världen
liljeholmskajens vårdcentral läkare

Granskning lönehantering 2016 - Leksands kommun

Detta saldo  I den rättade konteringen Vad betyder hvb Här får du en genomgång av hur många konteringsmallar som helst. priset får avvika plus/minus X  Om fakturan avviker mot inköpsordern eller mot varumottagningen hamnar urspungskontering på. ”felkonto” och fakturan behöver både konteras  också för att konteringen är rätt och för att bokföring sker i rätt period. Om inkommande fakturor avviker från registrerade villkor ska ny  Varning ges när registrering görs på tidigare datum än den 1:a i föregående månad. Om du vill lägga avvikande kontering, klicka på aktuell rad  Det finns pedagogiska hjälpfunktioner och Avvikande kontering som mall Anställningshistorik Kontrolluppgifter Lönespecifikation Här kan du ta  Registrering av så kallad avvikande tjänstgöring sker enligt olika rutiner och Sker det tillfredsställande kontroller att löner blir rätt konterade? Konteringsrutan används om lön/lönetilläggets kontering avviker från anställningens org.enhet. •.